REFERENCES
Total: 5046
Activated: 74

QSOs
Total: 26699
Activations: 101

WHSA – Poland Rules

WHSA

World Heritage Sites Award

Dyplom

Obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

Strona internetowa programu dyplomowego: http://www.whsa.info/

Cel

Szerzenie wiedzy na temat obiektów wpisanych na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Kryteria

Wykaz obiektów dla potrzeb akcji dyplomowej liczy obecnie 4.812 pozycji na świecie. Obiektom nadano oznaczenia ustalone przez organizatorów i podane na stronie programu dyplomowego. W wykazie jest 41 polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (istnieje 14 polskich głównych obiektów, ale niektóre z nich są grupowe, stąd dla potrzeb Dyplomu sumaryczna liczba polskich obiektów wynosi 41). Polskie obiekty oznaczono numerami od WH-PL001 do WH-PL041.

Wykaz polskich, głównych obiektów wpisanych na Listę UNESCO

1. Stare Miasto w Krakowie

2. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni

3. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)

4. Puszcza Białowieska

5. Stare Miasto w Warszawie

6. Stare Miasto w Zamościu

7. Średniowieczny zespół miejski Torunia

8. Zamek krzyżacki w Malborku

9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy

10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

11. Drewniane kościoły południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa

12. Park Mużakowski (po obu stronach Nysy Łużyckiej)

13. Hala Stulecia we Wrocławiu

14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat: 8 w Polsce i 8 na Ukrainie; cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku (Podkarpacie) i cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (Małopolska) i osiem na Ukrainie (cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu, cerkiew św. Dymitra w Matkowie, cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu (obwód lwowski), cerkiew Św. Ducha w Rohatyniu i cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym (obwód iwanofrankowski), cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie i cerkiew św. Michała w Użoku (obwód zakarpacki)

Wykaz może ulegać zmianom.

W tej sprawie zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi na adres: ik2uvr@ari.it.

Regulamin

Dyplom podstawowy można zdobyć za zaliczenie dwustronnych łączności ze stacjami pracującymi z co najmniej 10 obiektów. Dowodem przeprowadzenia łączności są logi załadowane na stronę dyplomową przez aktywatorów. Nasłuchowców obowiązuje co najmniej 5 obiektów i nasłuchowcy muszą posiadać potwierdzenia papierowe lub elektroniczne (skany dołączone do wniosku oraz potwierdzenie GCR – poświadczenie przez dwóch nadawców). Dyplom jest bezpłatny, elektroniczny. Wyższe stopnie Dyplomu można otrzymać po zaliczeniu kolejnych 100 obiektów (WHSA-100, WHSA-200…).

Aktywatorzy

Aktywatorzy (operatorzy pracujący z obiektów) powinni przebywać na terenie obiektów lub w ich pobliżu (najlepiej do 500 m), ale tak, aby bezwzględnie zachować należny szacunek dla miejsca. Aktywatorzy muszą zebrać multimedialną dokumentację z miejsca pracy i opublikować ją na stronie WHSA. Jedna aktywność powinna trwać co najmniej 3 godziny (od pierwszej łączności) i odbywać się wyłącznie z jednego miejsca dziennie. Jeżeli kilku aktywatorów pracuje z tego samego obiektu w tym samym czasie, to liczą się oni osobno (każdy znak to osobna aktywność).

Rezydenci (operatorzy mieszkający na stałe lub czasowo na terenie lub w pobliżu obiektu) muszą dla uznania swojej pracy w ramach Dyplomu przesłać do organizatorów dwa pliki KMZ z Google Earth, jako dowód miejsca zamieszkania (pozycja obiektu oraz pozycja miejsca zamieszkania do 500 m od obiektu; dotyczy to też domów letniskowych); definicja miejsca na mapie: http://whc.unesco.org. Aktywność eterowa rezydentów musi być okresowa: od 3 godzin do 30 dni raz w roku (rezydenci nie mogą udzielać punktów za wszystkie swoje łączności przez cały rok). Również obowiązuje dokumentowanie osobno każdej aktywności na stronie WHSA: www.whsa.info.

W przypadku wejścia na teren prywatny aktywatorzy muszą mieć właściwe pozwolenie. Akcje pirackie oraz praca QRP nie będą uznawane. Swoją planowaną aktywność dyplomową należy zapowiedzieć na forach amatorskich.

Dyplom Aktywator WH

Należy zdobyć 1.000 pkt. (jednak wynik punktowy aktywatorów-rezydentów dzieli się przez dwa). Pasma, emisje i punkty: wszystkie pasma KF wg pozwolenia i przepisów miejscowych. Emisje SSB i CW oraz RTTY i PSK31 (zwane Digimodes). Aktywator z jednego obiektu w czasie jednej aktywacji musi zalogować co najmniej 100 różnych znaków wywoławczych bez względu na pasmo i emisję.

Wartość punktowa QSO’s:

– ten sam kraj: SSB 1, Digi 2, CW 3 pkt.

– ten sam kontynent: SSB 2, Digi 3, CW 4 pkt.

– inny kontynent: SSB 3, Digi 4, CW 5 pkt.

Definicje krajów i kontynentów zgodnie z ARRL DXCC, ale tutaj cała Turcja liczy się jako Azja, a rosyjskie obwody UA9F/G i UA9X należą do Europy.

Łączności z tą samą stacją liczą się oddzielnie na innym paśmie lub inną emisją.

Publikowany jest ranking wyników punktowych aktywatorów.

Wywołanie ogólne, nadawane przez aktywatorów

SSB: CQ World Heritage Award, calling xxx from IT001 (numer obiektu), QRZ?

CW i Digi: CQ DE xxx WH-IT001 QRZ?

Dokumentacja, którą należy wysłać do Award Managera

Należy przesłać log w pliku ADIF i wypełnić FORMULARZ na stronie Expeditioner:

Expeditioner

Uwaga: plik logu ADIF musi zawierać co najmniej pola: <CALL>, <QSO_DATE>, <TIME_ON>, <MODE>, <BAND> lub <FREQ>, <DXCC>. Należy zwrócić uwagę na tag <MODE>: musi być takie oznaczenie emisji: SSB lub CW, albo RTTY lub PSK31. Aktywatorzy muszą też załączyć zdjęcia z aktywności i krótkie filmy (pliki AVI), opublikowane na You Tube.

Operacje polowe

Obowiązuje co najmniej jedno zdjęcie, pokazujące wyposażenie stacji i plik KMZ, pokazujący pozycję stacji na Google Earth.

Rezydenci i aktywatorzy obiektów

a) dwa pliki KMZ: pozycja obiektu oraz pozycja stacji na Google Earth (odległość do 500 m od obiektu).

b) jeżeli obiektem jest duży teren: plik KMZ, pokazujący pozycję stacji na tym terenie.

Pliki ładuje się z zakładki Expeditioner na stronie dyplomowej.

Nazwy plików: numer obiektu i rozszerzenie, np.

Log: WH-xxx.adi (WH-AT001.adi)

KMZ: dla obiektu: WH-xxx.kmz (WH-AT001.kmz)

dla stacji: WH-xxx_stn.kmz (WH-AT001_stn.kmz)

Zdjęcia: WH-xxx_serialnumber.jpg

(WH-AT001_01.jpg, WH-AT001_02.jpg, WH-AT001_03.jpg …)

Film: WH-xxx.avi (WH-AT001.avi)

Pliki JPG spakowane razem i skompresowane (ZIP lub RAR). Nie można przekroczyć w sumie 16 MB. Filmy AVI należy załadować do You Tube, a nie na stronę dyplomową. Na stronę należy przesłać tylko linki. System sam obliczy wynik aktywatora.

Logi osobne dla każdego znaku aktywatora. W przypadku pracy grupy aktywatorów pozostałe materiały (KMZ, zdjęcia, wideo) w jednym egzemplarzu dla wszystkich członków wyprawy. Aktywatorzy powinni co najmniej odpowiedzieć na nadesłane karty QSL. Aktywacja musi być zamknięta i rozliczona przed rozpoczęciem następnej operacji dyplomowej. Materiały należy przesłać w terminie miesiąca poprzez zakładkę Expeditioner na stronie dyplomowej. Przesłanie materiałów oznacza zgodę na ich publikację.

Kary

Aktywność w ramach WHSA to sprawa poważna; łączy się z obowiązkami. Jeżeli operator ich nie spełnieni, to może zostać albo ostrzeżony i zawieszony w ramach pracy dyplomowej do odwołania, albo całkowicie zdyskwalifikowany.

Opracował Henryk SP9JPA

Informacje na Blogu SP9JPA:

http://sp9jpa.blogspot.com